dimarts, 23 de novembre de 2010

dimecres, 17 de novembre de 2010

Story of St. Jordi, kids coloring pages, page 1. Conte St Jordi per pintar nens, fitxa 1.
Cuento de Sant Jordi para pintar niños, ficha 1.

dijous, 30 de setembre de 2010

Treball per Carpaccio Magazine

Love as fuel for our lives. L'amor com a combustible per la vida. El amor, combustible para nuestras vidas

Collage

Quadre per participar a Carpaccio Magazine núm 19
El tema proposat era l'amor, entenent l’amor com una cosa que ens fa estar vius, que ens fa creure, que ens fa sentir apassionats pels nostres projectes. L’amor com a combustible per les nostres vides.

dilluns, 30 d’agost de 2010

Treball participar Carpaccio

Choose. Escull. Elije

Collage. 31,5 x 52,5

Dibuix a llapis i acrílic sobre fusta.
Base gris fosc feta amb pigments, làtex i pols de marbre.

Quadre fet per presentar al núm 18 de Carpaccio Magazine amb el lema: Error. Es privilegio del verdadero genio, y sobre todo del genio que abre un camino, cometer impunemente grandes faltas (Voltaire)

Cal escollir el que és diferent per obrir camí, el fil vermell, més atractiu, més perillós, segurament el que comporta més errors però també més estimulant.